Od 17. května 2018 bude uzavřena ulice Dvorská, protože se zde bude stavět splašková kanalizace. Výstavba kanalizace bude probíhat v této ulici od statku směrem ke Kamýcké do 1. 7. 2018.
Pak bude pokračovat až do 15.7. 2018 výstavbou splaškové kanalizace v ulici Kamýcké. Zde bude průjezd řízen semafory. Investorem stavby je městská část Praha-Suchdol. Další informace ke stavbě jsou na webu v sekci projekty.

kamycka-dvorska-schema