- Městská část Praha-Suchdol - https://praha-suchdol.cz -

Výsadba lip u nového hřiště

Koncem roku 2018 bylo podél parkoviště u nově budovaného lysolajského fotbalového hřiště vysázeno 26 lip jako nový větrolam. Po dokončení stavby hřiště se zázemím zde vznikne nová komunikace, která propojí pro chodce a cyklisty ulici K Horoměřicům s ulicí Štěpnice.