Od 1. června do 31. srpna nebude autobusová linka 160 zajíždět na Suchdol. Obsluhu Nového Suchdola a Výhled bude zajišťovat linka 359, která jezdí od suchdolské základní školy do Roztok.

Důvodem této výluky je investiční akce TV Lysolaje, v rámci níž se již od zimy rekonstruuje ulice Sídlištní. Od června bude rekonstrukce probíhat v úseku U Kruhovky ke garážím ČZU a tato část ulice bude úplně uzavřena. Zbylé úseky Kamýcká – Rozvojová – U Kruhovky budou rekonstruovány během července a  srpna tak, že bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh. Z ulice U Kruhovky se tedy bude moci vždy, možná někdy s určitými omezeními, dát vyjet.

Uvědomujeme si, že mnohým z vás dopravní omezení provázející stavbu nových chodníků a komunikace způsobí jisté komplikace. Předem všem děkujeme za shovívavost.