Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace,  část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně – technologie“

Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dodávka a montáž technologického vybavení školní
kuchyně včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a výkazem výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace.

Lhůta pro doručení nabídky končí ve čtvrtek 22. června 2017 v 15:00 hodin.

Kompletní zadávací podmínky včetně projektové dokumentace jsou dostupny na serveru  vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.