Volby do Evropského parlamentu se budou konat v Česku ve dnech 24. a 25. května 2019.

Volební místnosti budou v MČ Praha-Suchdol opět v Základní škole Mikoláše Alše, Suchdolská 360. Bližší informace pro občany ČR i pro občany EU, kteří budou volit na území ČR jsou zveřejněny v sekci VOLBY na stránkách městské části Praha-Suchdol.

Odbor vnitřních věcí MČ Praha-Suchdol (podatelna v přízemí radnice) vystavuje voličské průkazy pro voliče, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku. Žádat můžete osobně do 22. 5. do 16 hodin nebo písemně do datové schránky nejpozději do 17. 5. 2019

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2019.

OVS ÚMČ Praha-Suchdol
tel. 222 361 411
e-mail: posta@praha-suchdol.cz
Datová schránka: 95ibzi3