Starosta městské části Praha-Suchdol podle § 32 odst. 2 zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  • volby do Evropského parlamentu se uskuteční  v pátek 23. května 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
  • místem konání voleb do Evropského parlamentu v městské části Praha-Suchdol jsou ve volebních okrscích č. 49001, 49002, 49003, 49004 a 49005 volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol
  • voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní  občanství České republiky cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Voliči, který je občanem jiného členského státu, bude umožněno hlasování poté, co prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
  • každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP v městské části Praha-Suchdol (pdf)