Městská část připravuje na podzim druhé vítání suchdolských občánků narozených v 1. pololetí letošního roku.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. nemůžeme při přípravě využívat databázi nově narozených dětí. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se vítání se svými potomky zúčastnit, aby kontaktovali paní Zuzanu Kučerovou z Úřadu MČ Praha – Suchdol nejpozději do 31. srpna 2008.

Prosíme o předání následujících údajů:
jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště
kontakt na zákonné zástupce, e-mailové a telefonní spojení.

Vítání občánků - jaro 2008

Údaje můžete předat při osobní návštěvě úřadu (kancelář 106 v 1. patře) nebo je zaslat
na e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz

Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů Městskou částí Praha – Suchdol.

Věra Štěpánková – zástupkyně starosty