O.s. Kravál pro vás připravilo zajímavý vánoční program v kavárně
Kravál na větvi, přízemí radnice, Suchdolské nám. 3.

středa 23. listopadu 2016 od 18 hodin – ADVENTNÍ DÍLNA – výroba tradičních i originálních dekorací, vstupné 100,- Kč.

pondělí 5. prosince 2016 od 17hodin – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – klasické nadělování, zpívání s Mikulášem, čertem a andělem.

středa 21. prosince 2016 od 17 hodin – VÁNOČKA – hudebně divadelní pásmo s vánočním příběhem pro děti i dospělé. Vstupné 70 Kč/os.

adventní dílna Kravál

Mikulášská nadílka Kravál

Vánočka - vánoční příběh v Kraválu