Ing. Miroslav Kněžek, CSc.
Datum narození: 24. června 1930
Datum úmrtí: 4. června 2019

Dlouholetý zaměstnanec, vědecký pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
Čestný člen České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.

V prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva městské části. Na prvním jednání v prosinci 1990 do jeho rukou, jako nejstaršího člena zastupitelstva, skládali ostatní slib.  Na tomto jednání byl také zvolen zástupcem starosty, tuto funkci vykonával až do listopadu 1994.
Byl dlouholetým členem protipovodňové komise městské části, účinně pomáhal řešit kritickou situaci při povodních v roce 2002.

Jako člen Ochotných Suchdolníků se aktivně zapojoval do akcí pořádaných městskou částí. Jako atletický rozhodčí v minulosti startoval běhy v rámci Suchdolského (p)osvícení. Je autorem kreseb významných stromů městské části.

V roce 2007 byla v Alšově kabinetu výstava jeho prací Kresby  z cest spolu s krajkami jeho maminky.