Od čtvrtka do neděle budou chodit Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar po Suchdole a vybírat příspěvky na sociální služby a humanitární pomoc. Sbírka je povolena Magistrátem hl.m. Prahy. Každý vedoucí koledník bude vybaven průkazkou charity a vydaným osvědčením na konání sbírky. Loni se vybralo 11.127 Kč z toho 65% bylo předáno místnímu domovu seniorů Horizont, který za toto zakoupil zahradní nábytek, skříň na jídlonosiče, hygienické a zdravotní potřeby. Zbývající peníze byly poskytnuty na humanitární pomoc pro ženy a děti v Africe.

Všem suchdolským dárcům Charita srdečně děkuje a děkujeme našim koledníkům, kteří jsou ochotni ve svém volnu, v zimě a chladu zazpívat v suchdolských ulicích a přispět k pomoci neznámým lidem v nouzi.