Suchdolské listy - logo

8. června vyšlo 2. číslo Suchdolských listů v roce 2017.

motto
Více než na nějaké velké koncepty současnosti
lze spolehnout na dobrý vztah lidí ke svému
okolí, ten nám uchová alespoň zbytek krajiny.
Ta každodenní péče občanů je prostě nenahraditelná.
Ivan Dejmal, ekolog (1946–2008)

Obsah:

 

Zážitek u profesora Vogela

3

 

Když pro zmrzlinu, tak k Markovi

4–5

 

Tři trumfy pro Suchdol

6

 

SOS Asistent

7

 

Spolupráce s Domovem Řepy

7

 

Zasláno redakci

8

 

Daňové změny v roce 2017

9

 

Dvakrát o okruhu

10

 

Názory zastupitelů

12–13

 

Reakce

14

 

Z naší knihovny

15

 

Ze zastupitelstva a rady městské části

16–17

 

Vítání občánků

18

 

Poděkování za jarní obnovy a úklidy

19

 

Strach nanečisto

20

 

Zážitkové pátky v Rybičce

21

 

Ze suchdolských škol

22–25

Archiv vydání Suchdolských listů