V pátek  7. září vyšlo čtvrté číslo Suchdolských listů v roce 2012.

motto
Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno. Jan Amos Komenský (1592–1670)

Co stojí za přečtení:

Proč rušit městské části str. 3
Víte, že… str. 7
Naši sousedé – rozhovor s Marií Vovsovou str. 14

Archiv vydání Suchdolských listů