Štěpkování větví z prořezů stromů

stejně jako v minulém období je pro shromáždění větví určeno 5 stanovišť. Na místa je možné ukládat větve z prořezů stromů od úterý 21. března do neděle 26. března 2023. 

Stanoviště pro větve ke štěpkování:

  • Výhledské náměstí, za trafostanicí (respektujte prosím cvičební prvky)
  • Na Vrchmezí, travnatá plocha vlevo za trafostanicí,
  • Na Rybářce, vedle bývalých sběrných surovin
  • K Drsnici, na konci ulice směrem k vysokému napětí, na poli za domem č. 16
  • V Údolí, travnatá plocha u ořešáků

Průměr větví maximálně do 15 cm. Pro snadnější manipulaci a zpracování větve nekraťte (neřežte na kratší části), dřevo musí být čisté bez příměsí (dráty, hřebíky).
Štěpkovač je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál jako tráva, listí, nedřevité stonky!

Odpad bude likvidován pomocí štěpkovače v následujícím týdnu, vzniklou štěpku je možné v případě zájmu odebírat, je vhodná do kompostu, k mulčování záhonů a podobně.