Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Stanoviště kontejnerů Suchdolská – podzimní provoz

/, Odpady a kanalizace, Zprávy z městské části/Stanoviště kontejnerů Suchdolská – podzimní provoz

Stanoviště kontejnerů v Suchdolské ulici je ve standardním provozu až do 22. prosince v pravidelných termínech:

 • úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin
 • sobota od 9:00 do 12:00 hodin

V roce 2021 bude dvůr otevřen v sobotu 2. ledna, v sobotu 6. února  a od od čtvrtka 1. března ve standardních termínech.

V době platnosti protikovidových opatření vás žádáme o dodržování fyzického odstup a používání roušky!

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:

 • pneumatik
 • ledniček
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

Prosíme, mimo uvedenou otevírací dobu neukládejte odpad na ulici před stanoviště !


Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.