Krajský soud v Praze ve středu 24.6. 2020 vyhověl návrhu městských části Praha-Nebušice a Praha-Suchdol a jedné fyzické osoby na zrušení části 2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterým se vymezuje plocha veřejně prospěšné stavby D300 – plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) – paralelní dráha.

Hlavním důvodem pro zrušení AZÚR bylo opomenutí některých významných zdrojů hluku a emisí při vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů záměru D300 (paralelní dráha). Krajský soud v tomto ohledu uvádí, že V této souvislosti soud zdůrazňuje, že nejde o požadavek na vyšší míru podrobnosti vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů, ale o to, že kumulativní a synergické vlivy záměru D300 byly ve vztahu k jiným záměrům zvažovány z hlediska jiných složek životního prostředí než z hlediska hluku a stavu ovzduší, ačkoliv právě u těchto dvou složek se možnost hromadění či spolupůsobení vlivů výslovně nabízí, a to proto, že při provozu letištní dráhy souběžně s provozem dálnice a železnice je možnost kumulování hluku či emisí snadno představitelná a pravděpodobná.“

Krajský soud také dodal, že již svým předchozím rozsudkem na potřebu posouzení právě této kumulace Středočeský kraj výslovně upozornil. Podle Krajského soudu zároveň „takový přístup představuje nikoli zanedbatelnou chybu, neboť jsou-li určité zdroje zatížení vůči některým (na první pohled méně zřejmým) složkám životního prostředí vyhodnocovány, zatímco vůči jiným (na první pohled více zřejmým) složkám již nikoliv, pak celkový výsledek hodnocení nemůže působit věrohodně a naopak může vyvolávat dojem manipulace se vstupními daty za účelem dosažení příznivějšího výsledku. Z tohoto důvodu soud považuje vytýkané pochybení za závažný systémový nedostatek, který nelze považovat za vadu nemající vliv na konečnou podobu napadené části opatření obecné povahy.

https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6701354