Z důvodu aktualizace programového vybavení budou na Úřadě městské části Praha-Suchdol ve čtvrtek 29. 6. 2017 od 12.45 hod. mimo provoz služba CZECH POINTU.

Za vzniklé potíže se omlouváme.