V pondělí 9. června od 18 hodin proběhne ve veké zasedací místnosti Úřadu městké části na Suchdolském náměstí 3 setkání s občany nad projektem 5P "Suchdolská náměstí", který je financovaný nadací Partnerství a Penta.
Na setkání můžete odevzdat vyplněný dotazník.
Pozvánka a dotazník (pdf)

Něktré otázky:
1. Který prostor podle Vás nejvíce funguje jako centrum Suchdola?
2. Jak na Vás působí Suchdolské náměstí?
3. Jak často obvykle na Suchdolské náměstí přicházíte?
4. Kolik času zde obvykle strávíte při jedné návštěvě?
5. K čemu a jak často tento prostor využíváte?
6. Co se Vám na Suchdolském náměstí líbí?
7. Co byste na Suchdolském náměstí změnil(a)?
8. Jak byste stručně charakterizoval(a) Vaši ideální představu Suchdolského náměstí?
9. Co Vám na současné podobě náměstí vyhovuje?