Rada městské části Praha-Suchdol schválila dne 21. 3. 2018 granty neziskovým organizacím působícím na území městské části pro rok 2018 v celkové výši 539 000,- Kč a granty na podporu vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí ve výši 270 740,- Kč.
Celkem bylo podáno 12 žádostí o grant od neziskových organizací působících na území městské části Praha-Suchdol a 7 žádostí o grant z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných městskou částí Praha-Suchdol. Projekty je možné realizovat v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.

Rada městské části Praha-Suchdol po projednání v grantových komisích na svém zasedání dne 21. března 2018 usnesením 164.10 a usnesením ze dne 28. března č. 165.17 schválila podporu pro následující granty:

Výsledky grantového programu mč pro rok 2018

 

 

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.