Zastupitelstvo městské části schválilo na svém 15. jednání dne 29.1. 2009 rozpočet městské části Praha-Suchdol na rok 2009 v objemu 24,3 mil. Kč.

Základní informace o rozpočtu:
příjmy:
– dotace z rozpočtu hl.m. Prahy – 15 mil. Kč
– dotace ze státního rozpočtu – 809 tisíc Kč
– daňové příjmy (správní poplatky a daň z nemovitosti) – 2,7 mil. Kč
– dotace z vlastních fondů – 5,5 mil. Kč

výdaje:
– oprava udržovaní komunikací ve správě městské části – 2,1 mil. Kč
– dotace na provoz základní školy a školek – 5,1 mil. Kč
– stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele školy a školek – 400 tisíc. Kč
– provoz knihovny – 440 tisíc. Kč
– sběr a svoz komunálního odpadu – velkoobjemové kontejnery – 350 tisíc Kč
– péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 800 tisíc Kč
– dotace Diakonii CČH-Horizont na provádění pečovatelské služby na území MČ – 370 tisíc Kč
– požární ochrana – 670 tisíc Kč.
– činnost zastupitelstva městské části – 1.2 mil. Kč
– kapitálové výdaje – 1,5 mil. Kč

Schválený rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2009 (pdf)
Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2009 (pdf)