Rekonstrukce Brandejsova statku

 

Název stavby: Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 Brandejsův statek, Praha-Suchdol
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,  Praha 1, PSČ 110 01
Objednatel: Hlavní město Praha, odbor správy majetku
Stupeň: Dokumentace k územnímu řízení
Datum zpracování: září 2010
Charakteristika stavby: Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 – Brandejsův statek, včetně dopravního napojení, komunikací, dopravy v klidu, inženýrských sítí, terénních a sadových úprav a drobných opěrných zdí a prvků drobné  architektury na poz. parc. č. 13/1, 14, 129/1, 1083/1, 2308/1, 2318/4, 2319, 2365  v k.ú. Suchdol
Generální projektant: GEMA ART GROUP a.s.

Územní rozhodnutí: ÚMČ Praha 6 – Odbory výstavby ze dne 11.4.2013 (pdf)

 

Stručný popis projektu:

Projekt navrhuje rekonstrukci stávajících, většinou již hodně zdevastovaných budov, jako jsou zámeček, budova bývalé kovárny, kočárovna, stodola a malé stáje. Kromě toho projekt předpokládá na místě bývalého ovčína výstavbu velké stáje pro jezdecký oddíl a hipoterapii, se zázemím pro jezdecký oddíl, bytem správce, nad stávající maštalí školící zázemí a sedm dvoulůžkových pokojů.

Projekt navrhuje jako největší novostavbu krytou jezdeckou – parkurovou halu o rozměrech 68 x 50 m, výška hřebene 11,83 m (274,83 m n.m.), s 36 boxy pro koně a 100 místy pro diváky, ta by měla stát v místě nynější montované kryté jezdecké haly.
V zámečku projekt počítá s klubovnami a školícími místnostmi a navrhuje dvě restaurace (vnitřní a venkovní na zahradě zámečku). Na základě požadavku městské části by měl ze stávající sýpky vzniknout velký společenský sál se zázemím.
V bývalé kovárně projekt v přízemí umisťuje energetické centrum a informační kancelář, v patře klubovou a výstavní síň .

Dle projektu by v celém areálu mělo vzniknout 156 studentských a školících míst, plánuje se 59 boxů pro koně, 112 parkovacích míst, areál by mělo obsluhovat 68 zaměstnanců.

BS_situace_povrchy

 

Projektová dokumentace pro územní řízení: „Rekonstrukce, přístavba a dostavba objektu č.p. 1 Brandejsův statek, Praha-Suchdol“, GEMA ART GROUP a.s., září 2010  (pdf – 40 MB)

 

Stavební povolení: ÚMČ Praha 6 – Odbory výstavby ze dne 14.12.2014 (pdf)

 

DUR_brandejsův statek - řezy
DUR – Brandejsův statek – řezy – 09/2010
DUR_brandejsův statek - zahradní restaurace
DUR – Brandejsův statek – pohled na restauraci na zahradě zámečku – 09/2010
DUR_brandejsův statek - výtah
DUR – Brandejsův statek – pohled na výtah na dvoře zámečku – 09/2010
BS_pohledy_zamek
DUR – Brandejsův statek – pohledy na zámeček – 09/2010

 

 


 

Uzemní rozhodnutí podmíňuje rekonstrukci areálu Brandejsova statku dopravními úpravami křižovatky ulic Kamýcká x Dvorská, kde by měly vzniknout nové chodníky, na Kamýcké a Dvorské by měly být vybudovány zpomalovací polštáře.

Dále je rekonstrukce areálu statku podmíněna rekonstrukcí chodníku v ulici Dvorské a výstavbou chodníku na suchdolské návsi včetně nového přechodu u hlavního vchodu do areálu statku.

Situace: Křižovatka Kamýcká x Dvorská, Ateliér MV s.r.o. , říjen 2011  (pdf)

Územní rozhodnutí křižovatka Kamýcká x Dvorská: ÚMČ Praha 6 – Odbory výstavby ze dne 2.1.2015 (pdf)

 

 

Kamýcká/Dvorská - situace
Situace – rekonstrukce křižovatky Kamýcká x Dvorská

 

 


 

 


 

Po říjnových volbách 2014 nově ustavené Zastupitelstvo městské části nesouhlasilo se současnou podobou projektu „Revitalizace areálu Brandejsova statku“ Praha, Suchdol  č .p. 1, Dvorská 3 “ z důvodu narušení urbanistického a architektonického charakteru zástavby historické části Starého Suchdola a pověřilo Výbor pro rozvoj Suchdola jednáním s vlastníkem Brandejsova statku (hl. městem Praha) o přepracování projektu tak, aby byl v souladu s urbanistickým a  architektonickým charakterem zástavby historické části Starého Suchdola, a to ve spolupráci s ČZU.

Usnesení ZMČ Praha-Suchdol: č. 2/13 ze dne 11.12. 2014 (pdf)