Průzkum názorů a potřeb veřejnosti týkající se sociální situace obyvatel městské části Praha-Suchdol.

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá sociálními potřebami a sociálními službami.

Cílem dotazníku je zmapování sociální situace místních obyvatel, které může vést k rozvoji kvality života v naší městské části.
Tvorba dotazníku, jeho vyhodnocení a analýza získaných dat je součástí diplomové práce paní Zuzany Kubátové na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Děkujeme Vám za spolupráci a za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat autorku dotazníku paní Zuzanu Kubátovou, studentku HTF UK
e-mail: zuzanakubatova(zavimač)seznam.cz, Návazná 37, Praha-Suchdol.

Dotazník můžete vyplnit v průběhu dubna zde: Průzkum názorů a potřeb veřejnosti- sociální situace