Mobilní sběrné dvory – společné přistavení 2 ks kontejnerů na objemný odpad, bioodpad, stavební odpad a dřevo

v Údolí u domu 402/6   sobota 1. 6. 2019  od 8 do 14 hodin.