Městská část připravuje další vítání občánků a na podzim plánuje uvítat suchdolské občánky narozené v 1. pololetí letošního roku.
Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nemůžeme získávat informace o narození dítěte.
Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi přihlášenými k trvalému pobytu v naší městské části slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na úřadě MČ.
Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt na zákonného zástupce, e-mailové a telefonické spojení.
Informace můžete předat osobně při návštěvě úřadu paní Kučerové (kancelář 106 v 1. patře) nebo je zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz.
Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů uděluje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol.
Děkujeme za pochopení.                                                                                                                           Věra Štěpánková, zástupkyně starosty