Knihovna Suchdol zve v pátek 8.3. 2013 od 17 hodin na přednášku PhDr. Václavy Kofránkové – literárně historická vycházka PŘEMYSL OTAKAR II. Vstup zdarma.