Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. A to i těch, které jsou nainstalovány v letošním roce.
O kontrole obdrží majitel kotle vystavený protokol, jehož předložení si může od majitele kotle vyžádat obecní úřad s rozšířenou působností. Kdo revizi mít nebude, tomu hrozí pokuta až 20 tisíc korun.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kotel musí splňovat alespoň parametry třetí emisní třídy. Od 1. ledna 2014 je zakázáno uvádět do prodeje kotle 1. a 2. emisní třídy, v mnoha domácnostech se ale stále využívají.
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW: 80 % x 100 = 30 kW příkon).
Autorizované osoby, které mohou kontrolu provést, lze dohledat na stránkách výrobců kotlů. Dohledala jsem i tuto webovou adresu, která slibuje možnost dohledat revizního technika podle lokality www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Pro vaši informaci: kotle 3. emisní třídy se nesmějí prodávat a nově instalovat od roku 2018, stejný osud čeká o několik let později i kotle 4. emisní třídy. Dlouhodobě vhodným řešením, které vyhoví revizní povinnosti, je tedy již pouze kotel 5. emisní třídy.

JUDr. Zlata Kohoutová