Městská část Praha-Suchdol poptává v rámci zakázky malého rozsahu dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce požárního schodiště u nové budovy ZŠ M. Alše“.

Předmětem plnění je
provedení prací dle projektové dokumentace „ZŠ M. Alše – renovace ocelového schodiště“ a obsahuje především:

  • Demontáž stávajícího schodiště
  • Dodávku nového schodiště
  • Úpravu založení a kotvení nového schodiště
  • Úprava a oprava dlažeb, parapetů, zábradlí atp. dotčených realizací schodiště
  • Montáž nového schodiště vč. úpravy detailů napojení schodiště na budovu školy
  • Provedení povrchové úpravy schodiště (základní nátěr + podkladní nátěr + vrchní nátěr barevný RAL 5018 – tyrkysová)

Zadavatel souhlasí s možným využitím části materiálu  ze stávajícího schodiště při dodržení požadavků na kvalitu díla a požadované záruky za dílo. Povrchová úprava schodiště je předpokládána u konstrukcí schodiště  základový nátěr + nátěr RAL , odstín 5018 – tyrkysová , u podlahových pororoštů pozink úprava, v případě úpravy stávajících pororoštů pozink nástřik.

Podrobnější popis, zadávací podmínky a projektová dokumentace je uveřejněná na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Lhůta pro doručení nabídky je pondělí  26. května 2014 do 16:30 hodin.

Místo pro doručení nabídky:
do podatelny nebo poštou v zalepené obálce označené „„Nabídka – ZŠ požární schodiště – neotvírat““ na adresu Městská část Praha-Suchdol,  OHSOM – Ing. Čestmír Mudruňka,  Suchdolské nám. 734/3,  165 00  Praha – Suchdol.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí 26.5.2014 v 17:00 hod. na adrese Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol.

Způsob hodnocení nabídek:
Základním a jediným kritériem pro vyhodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Termín realizace zakázky:
– zahájení demontáže:  20.6. 2014
– ukončení demontáže a provedení případných kotevních prvků nového schodiště: 26.6. 2014
– zahájení montáže schodiště: 21.7. 2014
– ukončení montážních prací: 10.8. 2014

Další informace Vám případně poskytne Ing. Mudruňka, ÚMČ OHSOM, tel.: 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.