Pietní území u Kapličky sv. Václava

Změna využití území v okolí kapličky sv. Václava byla usnesením č.20/ 70 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 30. 10. 2008 v rámci změn vlny 06 územního plánu hl. m. Prahy změnou Z1112/06  a byla vyhlášena opatřením obecné povahy č. 3/2008.

Dokumenty ke stažení:

– studie „Pietní území u Kapličky sv. Václava pro změnu územního plánu“ (pdf – 6.6 MB)
– schválená změna ÚP Z1112/06 (pdf)