Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Rekonstrukce vodovodů – Nový Suchdol

Popis: rekonstrukce vodovodů na Novém Suchdole bude prováděna v ulicích Armádní (jižní část), K Roztokům (mezi ul. Otvovická – Keltů – Rýznerova), Keltů (mezi ul. Rýznerova – U Roztockého háje), Rýznerova (mezi ul. Keltů – U Roztockého háje)
Investor: PVS a.s.
Termín zahájení: květen 2020
Termín dokončení: podzim 2020
Technický dozor investora: Ing. Andrea Hrobská, tel.  251 170 254, e-mail: hrobskaa@pvs.cz
Dodavatel: INOS Zličín, a.s., hlavní stavbyvedoucí: Richard Cach, tel.: 724 160 080, e-mail: cach@inos.cz


Aktuální plán prací

  • ulice Armádní

Rekonstrukce vodovodů – Nový Suchdol