Letiště Praha, a.s. začalo opět projednávat podmínky vyhlášení ochranného hlukového pásma (OHP) kolem letiště v souvislosti s přípravou výstavby nové paralelní dráhy a rozšířením provozu letiště. V minulosti letiště argumentovalo především ochranou životního prostředí pod drahou směřovanou nad Ruzyň a Motol. Rozbory bylo ovšem prokázáno, že na této dráze se bude létat i po výstavbě paralelní dráhy a to tehdy, když bude foukat vítr od severozápadu nebo jihovýchodu silnější než cca 7,5 m/s, jako je tomu i nyní. V případě výstavby paralelní dráhy se tato příčná dráha nebude muset používat pouze v případě opravy jedné z paralelních drah, což je přibližně 14 dní v roce.

Počty letů pro jednotlivé dráhy v letech 2006 a 2007  (pdf)
Počty letů pro jednotlivé dráhy v roce 2008  (pdf)

Letiště předložilo poprvé záměr vyhlásit OHP ma přelomu roku 2007 a 2008 při projednávání dokumentace vlivu stavby paralelní dráhy RWY06R24L na životní prostředí. Tehdy se městská část obrátila na generálního ředitel letiště pan Dvořáka s podmínkami budoucí spolupráce mezi ruzyňským letištěm a městskou částí. (dopis generálnímu řediteli – pdf):

  • provoz letiště nebude nad zastavěným územím Městské části Praha-Suchdol překračovat hygienické hlukové limity vyhlašované státními orgány
  • na zastavěném území Městské části Praha-Suchdol nebude vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letiště
  • noční provoz bude zachován na výši maximálně 6ti pohybů za hodinu (možnost valorizace v závislosti na hlučnosti letadel)
  • příspěvek Letiště Praha s.p. na rozvoj Městské části Praha-Suchdol ve výši 50 mil. Kč za rok včetně inflačního navýšení bude uhrazen do 31.1. běžného kalendářního roku
  • smlouva bude uzavřena na dobu určitou 50 let
  • smlouva bude zahrnuta do podmínek privatizace, tj. právně závazná pro budoucího privátního majitele letiště Praha – Ruzyně.

Odpověď na tento dopis přišla po mnoha urgencích až 7. srpna 2009 (odpověď generálního ředitele – pdf). Letiště nepřijalo ani jednu podmínku městské části. Pouze nabízí výměnu oken v obytných místnostech domů, které budou v ochranném hlukovém pásmu (OHP). V OHP nebudou ve venkovním prostoru (zahrady a dvory) dodržovány zákonné hygienické hlukové limity a v obytných místech pouze, když budou okna dobře zavřená. V případě, že byty a třídy škol nebudou mít vlastní klimatizační a ventilační zařízení, tak tím budou porušovány zákonné  hygienické limity na výměnu vzduchu v těchto prostorech.
Pozn.: na území městské části se nyní nachází základní škola, dvě mateřské školy a areál České zemědělské univerzity.

Letiště dále navrhuje po výstavbě paralelní dráhy změnu pohybů letadel při startech a přistáních. Ty by pak měla létat převážně v ose dráhy. Proudová letadla by směla zatáčet až by dolétla nad Březiněves. Vrtulová letadla by směla zatáčet nad Suchdolem podobně jak to dělají i nyní. Na nové dráze, která by měla vést nad Výhledy, areálem České zemědělské university, Budovcem a Sedlcem, by měla letadla přistávat pouze přes den (t.j. prakticky od 5:50 do 22:00 hod.), na stávající staré dráze, která vede nad Starým Suchdolem by se mělo přes den startovat a v noci podle orientace větru jak startovat tak přistávat.

Mapa návrhu OHP včetně vyznačených os pohybů letadel (pdf)

Návrh režimů v ochranném hlukovém pásmu letiště v Praze-Ruzyni v souvislosti s rozšířením letiště o  paralení dráhu RWY06R24L (pdf)

Další informace k problematice OHP a výstavbě paralelní dráhy.