Ministerstvo životního prostředí připravilo program  NZU-logo-radek

Segmenty podpory

 Rodinné domy (2014+)
 • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících RD
  Dotace na zeteplování a výměnu oken u rodinných domů je až 50 % ze způsobilých výdajů dle dosažených energetických parametrů budovy po  realizaci úsporných opatření.
 • Oblast podpory B – Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
  Dotace na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností („pasivní“ domy) je ve výši 300 000 až 450 000 Kč. Zvýhodněny jsou domy využívající energii z obnovitelných zdrojů.
 • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  Dotace na výměnu zdrojů tepla je výši 15 000 – 100 000 Kč dle zvolené technologie (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na SZT využívající OZE). Uhelné kotle nejsou podporovány.
  Dotace na instalaci solárních systémů do rodinných domů je ve výši 35 000 – 50 000 Kč pro termické solární systémy a 35 000 – 100 000 Kč pro fotovoltaické solární systémy (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
Bytové domy (2015+)
 • Snižování energetické náročnosti stávajících BD na území hlavního města Prahy (mix opatření – zateplení, systémy pro efektivní využití energie)

Další informace naleznete v prezentaci SFŽP – prezentace ke stažení zde (pdf)
nebo na webu programu: http://www.novazelenausporam.cz

NZU-logo