Nová ředitelka Levá je pro Suchdol ta pravá

 
Rada městské části Praha-Suchdol rozhodla 6. dubna na základě výsledku konkursního řízení a doporučení konkursní komise o jmenování Mgr. Petry Levé do funkce ředitelky Základní školy Mikoláše Alše s nástupem od 1. července 2011.
Paní ředitelce jsme brzy po jmenování položili několik otázek. Je toho samozřejmě mnohem víc, co by nás všechny zajímalo, ale nová ředitelka se také potřebuje se školou důkladně seznámit.

Jaké budou Vaše první kroky v nové funkci?
Oficiálně sice nastupuji až prvního července, ale těžko mohu přejímat prázdnou školu. Co nejdřív chci proto promluvit s učiteli i s ostatními zaměstnanci školy. Kantory chci poprosit o SWOT analýzu, abych zjistila, co jim nejvíc vadí, abych se měla od čeho odrazit. V září bych pak chtěla provést SCIO testy, které by nastavily nějakou startovní čáru. Samozřejmě se chci zaměřit na výuku cizích jazyků, uvažovala bych například o hudební výchově v anglickém jazyce pro nejnižší ročníky. Také bych co nejdřív chtěla zlepšit výpovědní hodnotu internetových stránek školy, najít společně s učiteli a žáky logo školy. Všechny nové aktivity chci ale před zavedením probrat s učiteli a rodiči. Rozhodně chci stavět na současných aktivitách učitelů a žáků.

Na jaké projekty se můžeme těšit?
V současné době pracuji s dětmi na několika vlastních projektech. Dlouhodobý projekt Nedívej se černobíle je zaměřený na prevenci rasismu a xenofobie, a i když byl původně připravený pro děti z druhého stupně, mají o něj zájem už i děti z druhé třídy. Další projekt je Předškolák, kdy učitelé I. stupně připravují během celého roku program pro předškoláky – práce na PC, sportovní den, vánoční pečení perníků, karneval… V projektu Židovského muzea Zmizelí sousedé zase děti pátrají po svých sousedech, zmizelých za druhé světové války. Tyto projekty bych chtěla do Suchdola přenést, ale samozřejmě mě tu napadají další „na míru“. Vzhledem k poloze školy poblíž krásné přírody se nabízí třeba Krajina za školou, děti by mohly porovnávat staré fotografie se současností. Uvidíme, co všechno s učiteli vymyslíme.

Prý do aktivit školy často zapojujete i rodiče.
Pořádáme třeba poznávací zájezdy do Anglie, Itálie, Francie, Rakouska, Švýcarska… Přes den jsou děti v tamějších školách, odpoledne máme pro ně různé aktivity, večer jsou v rodinách. Těchto zájezdů se zúčastňují i rodiče, pokud mají zájem. Děti před rodiči také prezentují své projekty, máme i kombinované výtvarné dílny pro děti i rodiče. Rodiče mohou navštěvovat výuku. Pak vědí, co se na škole děje, jsou zatažení do akce, dokáží škole pomoci, když je potřeba. Totéž platí na druhé straně i o dětech – konzultací s učitelem se u nás zúčastňují rodiče společně s dítětem.

Tady se musím naší školy zastat – to máme my v první třídě také…
Určitě se pokusím všechno dobré, co škola dělá, více propagovat.

Jak budete řešit případné problémy se šikanou?
Sama jsem byla na odborném kurzu Diagnostika šikany a práce s ní, podobné problémy jsem řešila. Zásadní je pozorovat situaci mezi dětmi ve škole a případnou šikanu zachytit včas. Nejsem rozhodně příznivkyní nějakého vyčkávání nebo strategie „raději nevidět, přejde to samo“, okamžitě oslovujeme sociální odbor, případně kriminálku.

Jak chcete motivovat učitele?
Práce na zajímavých projektech v dobré škole je určitou motivací, ale co si budeme povídat, důležité jsou také peníze. Velmi důležité je získávat finanční prostředky z grantů, z některých je možné i odměňovat učitele. Právě se chystám, že na další školní rok o některé granty pro ZŠ Mikoláše Alše požádáme.

Děti dnes mají možnost opustit po prvním stupni základní školu a odejít na víceleté gymnázium. Když odcházejí často ti nejlepší, je vůbec možné mít opravdu dobrou základní školu?
Myslím, že se toho dá dosáhnout mravenčí prací, přesvědčováním, že i základní škola na druhém stupni kvalitně učí, často lépe než gymnázium. Naši žáci v deváté třídě obhajují výstupní práce před spolužáky, rodiči i školní inspekcí. A kvalita často předčí střední školu.

Za jak dlouho se podle Vás dostaví výsledky?
Vybudovat opravdu vynikající školu, to může trvat pět let. Ale některé výsledky budou vidět už po roce. Rozhovor připravil radní Karel Kuna.

Mgr. Petra Levá je autorkou několika školních i mezinárodních projektů jako např.:
Předškolák – významný, podrobně rozpracovaný projekt, jehož realizace přispívá k nárůstu počtu žáků v budoucích prvních třídách.
Nedívej se černobíle – dlouhodobý projekt, který je zaměřen na prevenci rasismu a antisemitismu a jsou do něho zapojeni žáci I. i II. stupně. V rámci dějepisného semináře s výběrovou skupinou žáků jsou pořizovány dokumentární materiály s výpověďmi pamětníků II. světové války a probíhá spolupráce s některými zahraničními partnery, tím se otevírá škola nejen veřejnosti, ale už i světu.
Hledáme zmizelé sousedy – projekt vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří zmizeli z jejich nejbližšího okolí v době druhé světové války.
dlouhodobě se angažuje v Centru volného času Šestikráska při Základní škole a Mateřské škole na nám. Svobody.