Náš rozpočet 2019 – do 13. května můžete ze 14 navržených navržených projektů vybírat hlasováním až 3 projekty, které se pak zrealizují.

Představení všech návrhů participativního rozpočtu je na webu v sekci náš rozpočet.

náš-rozpočet