Byl nalezen občanský průkaz. Bližší informace v kanceláři sekteratiátu starosty, tel: 222 361 419.