Městská část se dlouhodobě snaží zajistit dostatečné prostory pro zajištění řádného vzdělání suchdolským dětem. V posledních letech probíhají ve škole každým rokem stavební úpravy, kterými se rozšiřují prostory pro třídy apod. Bohužel stávající areál již ale není možné dále rozšiřovat a škola potřebuje ještě další prostory, protože stále roste počet žáků, které škola vzdělává.

Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné zajistit další prostory.

V těsném sousedství školního areálu je pozemek 1068/1, k.ú. Suchdol o rozloze 7.238 m2, na kterém se nachází historický sportovní areál s atletickým oválem. Tento pozemek vlastní od roku 2006 privátní investor Rezidence Suchdol, s.r.o., kterému jej tehdy prodal suchdolský fotbalový klub TJ Slavoj. Fotbalisté jej tehdy městské části nenabídli. Investor předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby zde mohl stavět bytové domy. Ke změně územního plánu nedošlo, a proto je zde stále vymezeno v územním plánu funkční využití pro sport.
Pro základní školu, pro suchdolskou mládež a i dospělé je důležité, aby v těsném sousedství školy mohla vzniknout multifunkční hala, která by byla doplněna např. klubovými prostory pro polytechnickou výuku dětí, venkovními hřišti apod. Rozsah a náplň nového objektu vyjde z diskuse nad studií zástavby, kterou městská část připravuje.

Cena pozemku dle cenové mapy je 3.000 Kč /m2 (pozn. v roce 2010 to bylo 1.500 Kč /m2). Na předmětný pozemek zpracoval v září 2017 Ing. Vladimír Svoboda znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši: 2.850,- Kč/m2. Z jednání s majitelem pozemku vzešla kupní cena 2.790 Kč /m2 (cena za celý pozemek: 20.194.020,- Kč).
Současné vedení hl.m. Prahy rozvoj školství podporuje, což také to dokládá i poskytnutá dotace ve výši 18 mil. Kč na nákup tohoto pozemku. Zastupitelstvo městské části schválilo v září t.r. nákup nákup pozemku parc. č. 1068/1 k.ú. Suchdol o výměře 7.238 m2 od společnosti Rezidence Suchdol za cenu kupní cenu: 20 194 020 Kč (tj. 2.790 Kč /m2 ) s tím, že na nákup bude využita dotace z HLMP ve výši 18 mil. Kč.
Tímto rozhodnutím Zastupitelstva je zajištěn prostor pro rozvoj suchdolské školy a na výstavbu nové multifunkční haly a venkovních hřišť. Příprava bude ještě dlouhá a zajištění financí na výstavbu jistě náročné.

parc-1068-1-orto