Z údajů naměřených letištěm na stanici v ulici Bažantní vyplývá, že letiště opět jako v loni překračuje v nočním provozu, t.j. od 22 do 6 hodin, hygienický limit 50 dB. V červenci se noční hluk z letadel vyšplhal k 52 dB, což odpovídá téměř o 60 % většímu provozu.letecký hluk, 01-07/2009, vybrané stanice
Letiště zveřejňuje data ze 13 měřicích stanic v okolí letiště na svých webových stránkách www.prg.aero v oblasti životní prostředí.

Ani snížení provozu na letišti zhruba o 10 % oproti loňsku, čemuž by měl odpovídat pokles hluku o 0,4 dB, ani to, že do Prahy přestaly létat hlučné typy letadel jako MD-82 a MD-83 a že ČSA nahradily část velkých a hlučnějších letadel typu B737-400 malými najatými turbovrtulovými Saaby 340, nevede letiště k tomu, aby dodržovalo hygienické limity. A to se ještě při startech letadla odklání od osy a zatáčí do svého směru tak, aby se vyhnula monitorovací stanici v Bažantní ulici, jež pak naměří menší hluk.

graf – denní hluková zátěž – 13 stanic, 01-07/2009 – (pdf)

graf – noční hluková zátěž – 13 stanic, 01-07/2009 – (pdf)

Z grafů je velmi pěkně vidět, jak jednorázová hluková událost výrazně ovlivní měření za celý měsíc. Jistě máte ještě v uších rámus z noci 5. dubna, kdy startovala doprovodná letadla C-5 Galaxy po návštěvě amerického prezidenta Obamy. V Suchdole se tehdy naměřilo 64 dB, tedy o 15 dB víc než obvykle, rozpočteno na celý měsíc energetickým průměrem to má stejný vliv jako zbylých 29 nocí dohromady!

Vzhledem k tomu, že uvedené hodnoty ekvivalentních hladiny akustického tlaku nelze přímo porovnávat  s hygienickými limity stanovenými v § 11 odst (6) nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a že hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu pro denní a noční dobu se vztahují na charakteristický letový den, který definuje Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, vydaný Hlavním hygienikem ČR čj. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 a charakteristickým letovým dnem se rozumí průměrný letový den na daném letišti za 6 měsíců v letní sezóně (květen až říjen), jsou výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu pro běžný rok, porovnatelné s hygienickým limitem známy až na konci roku.

Jak vyplývá v uvedených dokumenů, výsledné hodnoty hluku se několikrát průměrují, což prakticky znemožnuje kontrolu dodržování hygienických limitů, čehož si je provozovatel letiště vědom a provoz tak probíhá na úkor zdraví hlukem zasažených lidí.

Další informace k problematice provozu letiště a výstavbě paralelní dráhy jsou v sekci Letiště.