Ministerstvo pro místní rozvoj podle očekávání zrušilo územní rozhodnutí pro severozápadní část okruhu okolo Prahy (přes Prahu), stavba 518 SOKP, úsek Ruzyně-Suchol, které vydal magistrátní stavební odbor 29.8. 2008.
Jedním z hlavních důvodů bylo nedodržení hygienických hlukových limitů v zástavbě Horoměřic a Suchdola. Mezi další důvody kromě porušení pravidel správního a stavebního zákona ministerstvo shledalo rozpor trasy okruhu s územním plánem, nedodržení podmínek stanoviska EIA a rozdílnost trasy v územní řízení a trasy v dokumentaci EIA.

Rozhodnutí MMR č.j. 14906/2009-83/1108 ze dne 4.10. 2010 – DUR 518 SOKP (pdf)