Městský soud zamítl v pátek 26. února žalobu osmi městských částí, čtyř obcí a  šesti fyzických osob na vymezení koridoru pražského dálničního okruhu v  Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Soud mimo jiné nepotvrdil námitku žalujících, že nebyly řádně posouzeny varianty trasování. Dále soud odmítl námitku, že podél koridoru okruhu budou překračovány hygienické limity exhalací a hluku, jak vyplývá z  dokumentace AZÚR, a odkázal řešení uvedeného problému až na další stupně řízení.
Městské části a obce nyní zvažují podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.