Městský soud zamítl v pátek 12. února žalobu pěti městských částí, čtyř ústavů Akademie věd ČR a dvou soukromých osob na Aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a vymezení oblasti zasažené nadlimitním hlukem, která zahrnuje celé zastavěné území naší městské části včetně škol a školek a areálu České zemědělské univerzity.
Zamítnutí žaloby soud odůvodnil POLITICKOU VŮLÍ Zastupitelstva hl. m. Prahy rozšířit letiště v Ruzyni o třetí dráhu. Na závěr soudkyně JUDr. Ivanka Havlíková poučila přítomné, že do dvou týdnů od doručení rozsudku, který bude vypracován asi za měsíc, je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.