Souhlasíte s přemístěním zastávky na Brandejsově náměstí BUS 107 "ČZU" směr Dejvická z Internacionální ulice na místo původní zastávky na ulici Kamýcká, abychom snížili počet studentů, kteří přechází pře Kamýckou.