Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 23. dubna 2022.

Stanoviště biokontejnerů:

  • Výhledské náměstí, u trafostanice,   odpoledne od 13 do 16 hodin,
  • Na Rybářce/Suchdolská,   vedle bývalé sběrny,   dopoledne od 9 do 12 hodin,
  • K Drsnici/K Roztokům, vedle trafostanice u dětského hřiště, dopoledne od 9 do 12 hodin.

Kontejnery na bioodpad jsou vhodné především na trávu, listí, nedřevité stonky, kořeny a podobný drobný rostlinný materiál.

Při rychlém naplnění kontejneru jej obsluha může odvézt na kompostárnu Úholičky – pokud tedy ve výše uvedené době kontejner na místě nenajdete, vyčkejte prosím na návrat obsluhy a přistavení prázdného kontejneru.

Příští termín přistavení biokontejnerů bude v sobotu 21. května 2022.