Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne v pondělí 9.9. 2019 od 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program:

1) Prezentace studie řešení nové haly u ZŠ
Název projektu: „Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ“
Místo: Za sokolovnou, parc.č. 1068/1 a další

2) Žádost o stanovisko ke změně ÚR RD Nad Spáleným
Místo: Nad Spáleným Mlýnem, parc. č. 807/2 v k.ú Suchdol

3) Žádost o stanovisko k ÚR +SP parkoviště pro autobusy v areálu ČZU
Místo: ČZU, parc.č. 1627/1 v k.ú Suchdol)

4) Žádost o stanovisko k dělení pozemku Alšova vyhlídka
Místo: mezi ul. Ke Kozím Hřbetům a Bažantní, parc. č. 74/1-35 v k.ú Suchdol

5) Žádost o stanovisko pro ÚS na přístavbu RD Budyňská 314/12
Místo: Budyňská 314/12, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1415, 1416 v k.ú Suchol

6) Žádost o stanovisko na demolici RD K Drsnici
Místo: K Drsnici 278/7, parc.č. 699 a 700 v k.ú Suchdol

7) Žádost o stanovisko k rekonstrukci komunikací na Novém Suchdole
Místo: komunikace Armádní, Za Rájem, Zákolanská (část), bezejmenná (mezi Stržná a K Roztokům), Nad Spáleným Mlýnem, U Myslivny, Keltů, U Roztockého Háje, Rýznerova, Nad Mohylou

8) Žádost o stanovisko pro ÚR + SP nástavba skladu nad stávající garáží k RD
Místo: K Roztokům 268/61, Praha-Suchdol, parc.č. 449

9) Žádost o stanovisko k demolici RD v ulici Vysokoškolská 1000/28
Místo: Vysokoškolská 1000/28, Praha-Suchdol, parc.č. 1937/1,2,3

10) Žádost o stanovisko na změnou užívání prostor Uzoučká 1028/3
Místo: Uzoučká 1028/3, Praha-Suchdol, parc.č. 2158/1,2

11) Žádost o stanovisko ke změně ÚR  úpravy RD K Roztokům 1200/10a
Místo: K Roztokům 1200/10a, Praha-Suchdol, parc.č. 529/4 a 530/4 v k.ú Suchdol

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  14.10., 11.11., 9.12. 2019