Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 6. 4. 2020 od 19:00 hodin

přes video konferenci ZOOM

1) Žádost o stanovisko k ÚR+SP na splaškovou kanalizaci v ul Na Mírách
Místo: ul. Na Mírách, parc.č. 2365 a 129/1 v k.ú Suchdol

2) Žádost o stanovisko k SP na stavební úpravy RD Na Vrchmezí 791
Místo: Na Vrchmezí 791, 165 00 Praha-Suchdol

3) Žádost o stanovisko pro prodloužení doby dočasné stavby regulační stanice plynu
Místo: při ul. Kamýcká, parc.č.13/54,v k.ú Suchdol

4) Žádost o stanovisko pro změnu stavby zahradní chatky z dočasné na trvalou
Místo: zahrádkářská kolonie při ul. Bažantní, parc.č. 2271/76 v k.ú Suchdol

5) Žádost o stanovisko k ÚR+SP na úpravy bufetu, zimní zahrada
Místo: Kamýcká 1294, parc.č. 1627/148 a 1627/1 v k.ú Suchdol

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020.