Městská část Praha-Suchdol, místní veřejná knihovna a sdružení SUCHDOL SOBĚ Vás zvou na setkání Klubu náročného diváka  v pondělí 2. května 2011  do knihovny (v areálu základní školy) na promítání filmů

od 18:00 hodin • SVIŠŤ HORSKÝ TATRANSKÝ – Naučný film, určený zejména dětem, o životě tohoto vzácného živočicha Tater.

od 19.00 hodin JOHANNGREGOR MENDEL-NEUSTÁLÁ VÝZVA – Je to téměř neuvěřitelné, ale více než 100 let po tzv. „znovuobjevení Mendela“ stále nacházíme nové poznatky o jeho díle. Genetika, která vznikla na podkladě Mendelovaobjevu, je dnes nejdynamičtějším oborem přírodních věd. Mendelovyvědecké práce z poloviny 19. století v principu odpovídají dnešnímu postupu kybernetiků. Podstatu Mendelovaobjevu dnes můžeme popsat s využitím nejmodernější terminologie z oblasti informatiky, kybernetiky, teorie systémů a soft computingu.

•  Po promítnutí dokumentárního filmu o J. G. Mendelovi Vás zveme na besedu s RNDr. Viktorem Žárským, CSc. z Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.