Komunitní centrum Půda je organizační složkou městské části.

Náplní Komunitního centrum Půda je organizování programů a aktivit, které posílí soudržnost obyvatel a pomohou v začleňování sociálně znevýhodněných osob v městské části Praha-Suchdol.

Kontakty: