Kapacitu mateřských škol zvyšujeme, jak to jen jde
Nárůstem počtu dětí se Rada MČ Praha-Suchdol zabývá již od konce roku 2006, tedy od počátku svého funkčního období. Již v únoru 2007 byla podána první žádost o finanční dotaci hlavního města Prahy určenou na přístavbu a kapacitní rozšíření MŠ Gagarinova, obdobné žádosti byly podávány při  každé další možnosti (1–2 krát ročně), protože dostavba v  řádu cca 20 milionů Kč není ve finančních možnostech městské části.
Za tři a půl roku se nám podařilo zprovoznit oddělení MŠ K Roztokům v budově základní školy o kapacitě 20 dětí (které je v článku uvedeno) a již dříve i 4. oddělení MŠ Gagarinova. Navýšili jsme tedy původní kapacitu z roku 2006 (125 dětí) o více než třetinu na současných 170 dětí. Tímto jsme bohužel vyčerpali prostory v majetku MČ, které byly vhodné pro zřízení předškolního zařízení. Snažili jsme se nalézt i prostory v budovách jiných vlastníků, bohužel žádné vhodné nebyly k dispozici.
Vzhledem k tomu, že kapacita je pevně daná a bylo jasné, že nebude stačit pro všechny děti, rozhodly se ředitelky MŠ po  konzultaci s Radou MČ stanovit přijímací kritéria taková, aby jejich dopad s ohledem na probíhající ekonomickou krizi byl na rodiny z hlediska udržení zaměstnání co nejnižší. K tomuto nás vedlo přesvědčení, že je snazší pro děti zajistit kamarády či je zapojit do kroužků, kde si mohou užívat společnosti vrstevníků (kromě DDM například i Mateřský klub Rybička).
Je nám opravdu líto, že jsme nemohli vyhovět všem, a  chápeme rozhořčení rodičů nepřijatých dětí, ale doufáme, že z tohoto textu pochopí, že nám situace opravdu není lhostejná a celou dobu se ji snažíme vyřešit, jak nejlépe  umíme.
Věra Štěpánková zástupkyně starosty