Stanoviště kontejnerů na odpad v Suchdolské ulici – provozní doba:
do soboty 1. prosince – každé úterý a čtvrtek vždy od 16:00 do 18:00 hodin a dále každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin.


V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:
– velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
– bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
– drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
– papír
– sklo
– plasty.

Stanoviště není určeno pro ukládání:
– pneumatik
– ledniček
– nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)

********************************************************
Biokontejnery budou letos naposled přistaveny v sobotu 3. listopadu od 13 do 16 hodin. Více zde ….

********************************************************
V sobotu 29. září  od 9.00 do 15.00 hodin bude na Výhleské náměstí přistaven Mobilní sběrný dvůr – dočasné stanoviště sběrných nádob a kontejnerů pro sběr vybraných druhů odpadů (objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy).

Mobilní sběrný dvůr bude přistaven ještě v sobotu 20. října od 9.00 do 15.00 hodin.
na křižvatce ulic Na Rybářce a Suchdolská (u sběrnýh surovin).
Mobilní sběrný dvůr je financovány z prostředků hl. m. Prahy.

********************************************************

Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.