Vážení rodiče,
s dnešním jen půl hodinovým a celkově téměř s půlročním zpožděním byly podepsány smlouvy o ukončení nájmu prostor a o nájmu náhradních nových prostor v mateřské škole a základní škole s Domem dětí a mládeže řízeném magistrem Benýškem.
Nyní bude již jen záležet na tom, zda-li se DDM 5. února vystěhuje, zda-li 6. února nastoupí stavební firma INPROSTAV a zda-li dokončí přestavbu tak, abychom mohli IV. oddělení v MŠ Gagarinova otevřít v pondělí 3. března .
starosta Petr Hejl