Městská část vyhlašuje pro rok 2016 grantové programy pro organizace působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 905 tisíc Kč.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 4. 4. 2016 8:00 hodin do 5. 4. 2016 11:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016.

Program podpory neziskovým organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol.

Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 450.000,- Kč.

****************************

Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ Praha-Suchdol ve výši 300.000,- Kč

****************************

Grantový program na podporu organizování sportovní činnosti dětí a mládeže pro organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 80.000,- Kč.

****************************

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 50.000,- Kč.


****************************

Grantový program v oblasti volného času – podpora práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol ve výši 25.000,- Kč.

****************************

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz