Díky občanské iniciativě NERWY je na jejich webových stánkách www.nerwy.cz přístupná celá dokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí (EIA)

v elektronické podobě.
aero-stop
NE
RWY
, společná iniciativa občanských sdružení PRONEBUŠICE z Nebušic, Občané proti hluku a emisín ze Suchdola a Nad Drahaňským údolím z Čimic a Dolních Chaber připravila informační leták věnovaný aktuální problematice projednávání dokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí (EIA).

Do 30ti dní od zveřejnění na úřední desce MHMP, t.j. do 3.2.2008, mohou občané, občanská sdružení, instituce, obce a městské části podávat svá vyjádření adresovaná na

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Více k tématu letiště.