1. daňová sleva na školku
Poplatník daně si může již za rok 2014 uplatnit snížení svých daní o náklady, které vydával za pobyt dítěte v mateřské školce nebo podobném zařízení péče o předškolní dítě, a to až do výše 8500 Kč ročně na jedno dítě.
Kde za poplatníka vyplňují daňové přiznání zaměstnavatelé, kteří by měli být o této změně informováni a mohou tak i poučit poplatníka, neměl by vzniknout žádný problém. Poplatník, který si podává daňové přiznání sám, by si měl na tuto úlevu pamatovat. V každém případě může slevu uplatnit jeden z rodičů, a to ve výši prokazatelných výdajů za umístění dítěte, nepatří do nich ale jiné poplatky, stravné, dopravné spojené s pobytem ve školce apod. Výši výdajů musí poplatník prokázat potvrzením mateřské školky nebo jiného předškolního zařízení. Sleva se uplatní v ročním zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání, poprvé za rok 2014.
Nárok na slevu mohou uplatnit i osoby samostatně výdělečně činné, i když uplatňují své výdaje paušálem. Vždy však může slevu uplatnit pouze takový rodič, který žije s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti. Touto daňovou slevou je možné snížit daňovou povinnost do nuly, pokud by byla daňová povinnost nižší než nárok na slevu, tak rodič nemůže využít slevu celou. Slevu lze uplatnit případně i na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, pokud poplatník má vnuky v péči nahrazující péči rodičů (§ 35ba odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).

2. daňové zvýhodnění na dítě
Za rok 2014 v daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele v rámci zúčtování záloh bude na každé nezaopatřené dítě do 26. roku věku možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1117 Kč měsíčně, za měsíce, kdy dítě splňuje podmínky pro její uplatnění. Od roku 2015 dochází k navýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě, u druhého dítěte o 200 Kč měsíčně, u třetího a dalšího dítěte o 300 Kč měsíčně. Pro první dítě se výše ani pro rok 2015 nemění.
Daňové zvýhodnění nemohou však uplatnit osoby samostatně výdělečně činné, pokud uplatňují své výdaje paušálem.

3. porodné
Na rozdíl od roku 2014 bude na porodné nárok i při narození druhého dítěte a v důsledku zvýšení hranice příjmů je bude moci získat více rodin. Porodné na první dítě je 13 000 Kč a na druhé 10 000 Kč (u vícerčat 23 000 Kč). Žádat o porodné lze až do jednoho roku od narození dítěte. Příjmy rodiny se posuzují vždy za dobu kalendářního čtvrtletí, předcházejícího čtvrtletí, kdy se dítě narodilo. Hranice příjmů (čistých), za nichž je zachován nárok na porodné, činí u dosud bezdětných manželů 20 817 Kč, u bezdětné samoživitelky 13 176 Kč.

4. přídavek na dítě
Výše dávky je 500 Kč (dítě do 6 let), 610 Kč (dítě 6–15 let) a 700 Kč (dítě 15 až 26 let). Příjmy, od kterých se odvíjí nárok na přídavky, jsou závislé na věku dítěte, např. rodiče a jedno dítě do 6 let musí mít příjem maximálně 18 504 Kč. Pokud bude o přídavek žádáno na dítě, jež se narodilo od října 2014 do září 2015, bude se vycházet z příjmů roku 2013. Jako i u porodného lze o přídavky žádat zpětně – a to až 3 měsíce.

5. rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je učen rodičům dětí maximálně do 4 let. Celkově lze na něj čerpat 220 000 Kč. Příspěvek se vyplácí minimálně do dvou, maximálně do čtyř let věku dítěte, délku si může rodič volit sám. Žádat může kterýkoli rodič, avšak jen ten, kdo má nemocenské pojištění. U podnikatelů je toto pojištění dobrovolné a ten, kdo pojištěn není, nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok a od porodu dostává přímo rodičovský příspěvek v jednotně určené výši 7600 Kč (do devíti měsíců věku dítěte) a 3800 Kč (do 4 let věku dítěte). Po dobu vyplácení je možné požádat i o změnu, po jakou dobu chce rodič příspěvek pobírat (tedy i změnit jeho měsíční výši), o změnu lze žádat jednou za tři měsíce, a tak reagovat na změnu v rodině (návrat do práce, ev. nástup na novou mateřskou dovolenou apod.). Když se totiž narodí druhé dítě, skončí vyplácení příspěvku na dítě první. Pokud ale rodiče chtějí vyčerpat maximální částku 220 000 Kč, mohou v rámci uvedené změny požádat o kratší dobu jeho vyplácení, tím dávku zvýší a stačí ji vyčerpat celou před narozením druhého dítěte.
JUDr. Zlata Kohoutová